ประเภทของการขึ้นรูปพลาติกมีหลายประเภท เช่น ฉีด, เป่า, อัด, รีด เป็นต้น

เราขอนำเสนอขั้นตอนการผลิตชิ้นงานโดยการฉีดพลาสติกเบื้องต้น โดยเริ่มจาก

1. ออกแบบชิ้นงานที่ต้องการและเลือกวัสดุพลาสติกที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ซึ่งวัสดุพลาสติกมีหลากหลายชนิด เช่น PP, ABS, PS, PE etc

2. ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งรูปแบบแม่พิมพ์ก็มีหลายหลาย

ตามลักษณะความยากง่ายของชิ้นงานที่จะผลิต

3. ฉีดขึ้นรูปโดยเครื่องฉีดพลาสติก

การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์

เครื่องฉีดพลาสติก

(คลิกที่ภาพเครื่องฉีดเพื่อดูภาพเคลื่อนไหวขณะทำงาน)

ชิ้นงานที่ได้

 

โดย  http://ของขวัญของพรีเมี่ยม.com/

Share This