LED ส่องสว่าง ทำจากเลนส์ PC

ด้วยกระแสการอนุรักษ์พลังงานและราคาที่แข่งขันได้ทำให้ไดโอดแปล่งแสง LED (Light-emitted diode) กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเทคโนโลยีการส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร บริษัท Bayer Material Science ได้พัฒนาพอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate หรือ PC) ใส แบรนด์ Makrolon เกรดพิเศษ สำหรับผลิตเป็นเลนส์ที่มีการส่งผ่านแสงสูง ให้แสงที่สว่างไสวและมีประสิทธิภาพดี

นอกจากนั้นเทคโนโลยี LED ยังสามารถใช้ในการปรับแต่งสีของแสงตามต้องการได้อีกด้วย ดังนั้นหลอดส่องสว่าง LED จึงทำให้เกิดความสว่างและสีที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทำให้ทัศนะวิสัยตอนกลางคืนดีขึ้น

จากการพัฒนาเทคโนโลยีส่องสว่างของบริษัท Bayer Material Science ณ สำนักงานใน Vienna ประเทศออสเตรียได้มีการนำหลอด LED ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท LEDworx GmbH ซึ่งตั้งอยู่ใน Vienna มาใช้แทนหลอดโลหะเฮไลด์ (Metal halide) การเปลี่ยนมาใช้ LED เป็นการเพิ่มความส่องสว่างให้แก่บริเวณหน้าอาคาร ทำให้ทางเดินมีความสว่างและปลอดภัยมากขึ้นและพบว่าผลตอบรับกลับมาดีมากๆ

Thomas Zeiler ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท LEDworx กล่าวว่าหลอด LED มีข้อดีในเรื่องขนาด ความสว่างบนทางเท้าและมีการส่องสว่าง (Illumination) ไปทั่วบริเวณนั้นและที่สำคัญที่สุดคือประหยัดพลังงานลงได้ถึง 25 %

นอกจากนั้นบริษัท Bayer Material Science ยังร่วมมือกับบริษัท Carlco Optics ในการทดสอบ PC แบรนด์ Makrolon LED2643 เกรดใหม่เพื่อจะนำไปผลิตเลนส์สำหรับใช้ในการส่องสว่าง วัสดุนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับระบบการส่องสว่างแบบ Solid-state lighting (SSL)* บริษัท Bayer Material Science พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่ม Makrolon® LED เป็นพิเศษสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตเลนส์สำหรับ LED

หมายเหตุ ระบบการส่องสว่างแบบ Solid-state lighting (SSL) อาศัยการแปลงพลังงานผ่านแผงวงจร Semiconductor ให้เป็นแสง ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสง 2 ชนิด ชนิดแรก คือ Inorganic Light–emitting Diodes หรือ LED และชนิดที่ 2 คือ Organic Light–emitting Diodes หรือ OLED เทคโนโลยี SSL กำลังเข้ามาแทนที่หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดไส้ที่ใช้ทังสเตนเป็นไส้หลอดเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้แสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอด HID

เรียบเรียงและแปลโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก: Plastech – Plastics and Packaging Vortal

http://ของขวัญของพรีเมี่ยม.com/

Share This