ฉีดพลาสติก

แม่พิมพ์พลาสติก ชิ้นงานพลาสติกผลิตชิ้นงานพลาสติก ผลิตพลาสติก

ผลงานการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์งานที่ใส่น้ำยาดับกลิ่นของ Dcare

concept การออกแบบให้ดูสะอาดและเข้าได้กับทุกการตกแต่งของห้องน้ำ

เนื่องจากทางลูกค้าต้องนำไปใช้กับห้องน้ำของห้าง ซึ่งแต่ละที่มีการตกแต่งในแบบต่างๆ

ที่ใส่น้ำยาที่จะต้องเข้าไปติดตั้งต้องสามารถเข้ากับสไตร์การตกแต่งไม่ขัดกัน

 

โรงงานผลิตพลาสติก โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี รับผลิตแม่พิมพ์พลาสติก

งานผลิตพลาสติก งานฉีดพลาสติก งานเป่าพลาสติก ชิ้นงานพลาสติก

ถ้าท่านมีไอเดียผลิตภัณฑ์ปรึกษาเรื่องการออกแบบและการผลิต กับเราได้สนใจ

โทร  081 711 9104 , 089-6322449 humordesign@hotmail.com

 

 

Share This