ในยุคผู้คนประสบกับความผันผวนของสภาพอากาศ

จากภาวะโลกร้อนทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้มากขึ้น

ทำให้ concept เกี่ยวกับ green เป็นที่นิยมในเทรนด์การออกแบบของโลก

ซึ่งในเรื่องการออกแบบเกี่ยวกับ green

สามารถแบ่งได้เป็น green product กับ green concept

green product ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยโลกใบนี้

เช่นสินค้าจากพลาสติกย่อยสลายได้ เป็นต้น

green concept ก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีแนวความคิดในการกระตุ้นเตือน

ช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อน เช่น ถุงผ้า

วันนี้เราก็มีงานพลาสติก ที่ใช้เรื่อง green concept ในการออกแบบชิ้นงาน

ส่งเสริมให้คนปลูกต้นไม้ ผ่านที่รัดสายไฟรูปใบไม้

Share This