Been Kim’s DrinKlip คลิปหนีบแบบ over size
การออกแบบนำการใช้งานของตัวหนีบมาทำการใช้งานวางของ
หรือวางแก้วน้ำดื่ม หรือวางสิ่งของประดับ รับน้ำหนักได้ถึง 1 กก.

สนใจของพรีเมี่ยม  ปรึกษาได้ที่
humordesign@hotmail.com
http://ของขวัญของพรีเมี่ยม.com/

Share This